Αγροτική Οικονομία

CChM Το πρόγραμμα πιστοποίησης CChM περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας τεχνίτης τυροκομίας. Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία.
CPAS Αγροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η οποία επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
CSAEEPAP Πιστοποιημένος ειδικός στην αγροτική επιχειρηματικότητα και στην εκμετάλλευση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1