Πολιτισμός & Αθλητισμός

CSE Πιστοποίηση για την ειδικότητα του Αθλητικού Συντακτή.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1