Βασικό Επίπεδο

CCU
Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας.
Certified Basic User
Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας.
MOS
Αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2003, 2007 & 2010.
IC3
Αποτελεί το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο βασικών γνώσεων υπολογιστών και Internet.