ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ GIS

CCMG
Συστήματα διαχείρισης κρίσεων με την εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
CUGAG
Χρήση της γεωπληροφορικής με ηλεκτρονικούς χάρτες και δικτυακά εργαλεία.
CUGIS
Εκμεταλευτείτε τις τεράστιες δυνατότητες της γεωπληροφορικής στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.
CBPGIS
Χειρισμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, αποθήκευσης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση με φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1