Υπηρεσίες Καθαριότητας

CCPr

Πιστοποίηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες στο χώρο της καθαριότητας* Η δημιουργία του σχήματος πιστοποίησης CCPr δεν εμπίπτει στην τεχνογνωσία που εισέφερε το ΑΠΘ στην ACTA ΑΕ. Δεδομένου ότι το ΑΠΘ δεν διαθέτει ανάλογα ακαδημαϊκά αντικείμενα στο πρόγραμμα σπουδών του, στηρίζεται στα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και στην ελληνική και διεθνή επί του θέματος πρακτική.

ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1