Προχωρημένο Επίπεδο


CCE

Πιστοποίηση για την επαγγελματικού επιπέδου γνώση στη χρήση Η/Υ.

Αποδεικνύει την άριστη απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft® Office Word® 2002 & 2003 και Microsoft® Office Excel® 2002 & 2003

Αποδεικνύει την απόλυτη γνώση του συνόλου των εφαρμογών της σουίτας του Microsoft Office.