Υγεία

CFAP

Πιστοποιεί τη γνώση στις πρώτες βοήθειες και την αναζωογόνηση.

CHST

Πιστοποιεί τη γνώση στις βασικές αρχές προστασίας του ατόμου και αποφυγής των κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1