Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

CPHS Πιστοποιεί τις απαραίτητες γνώσεις των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν με επιτυχία τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν στο επίπεδο της ειδικής παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1