Διοίκηση

CIMP Η πιστοποίηση αφορά στους Επαγγελματίες του Διαδικτυακού Μαρκετινγκ. CPM Η πιστοποίηση αφορά σε όλες τις αρμοδιότητες της διοικητικής διαχείρισης.
CQMO Πιστοποίηση δεξιοτήτων στο σύστημα Διαχείρισης της ποιότητας μιας εταιρείας. CESE Η πιστοποίηση αφορά στους Πιστοποιημένους Υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1