Πωλήσεις

CSP Πιστοποιεί τα τεχνικά προσόντα και τις κατάλληλες γνώσεις του επιτυχημένου πωλητή.
CCSE Πιστοποιεί την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση στον τρόπο χειρισμού του πελάτη και την αποτελεσματική εξυπηρέτησή του
CPR Πιστοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική εξάσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη.
CSCSCS Πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον κάνουν επαγγελματία στο χώρο των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών και της επικοινωνίας.
ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1