Εξειδικευμένες Πιστοποιήσεις

Η ACTA σχεδίασε σύγχρονες πιστοποιήσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα σε όλους τους τομείς της πληροφορικής. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις επιλέγοντας μια από τις παρακάτω κατηγορίες.
Σχεδίαση με CCAD
Η πιο δυναμική και ευρείας χρήσης σχεδιαστική πλατφόρμα.
Autocad 2D: CCAD, Infotest Certified CAD Specialist Basic(2D), AutoCAD® Certified User
Autocad 3D: CCAD ADV, Infotest Certified CAD Specialist Advanced(3D), Autodesk Inventor® Certified User
ArchiCAD: CARD
DESIGN
Σχεδιάστε και δημιουργήστε.
Photoshop: CGD, Visual Communication using Adobe Photoshop
Illustrator, Corel Draw: CVD
Frontpage, Dreamweaver: CWD, Adobe Web Communication Using Dreamweaver
Flash: Rich Media Communication using Adobe Flash
Quark Xpress : CDP
3DStudio MAX: CTGD
IT
Μυηθείτε στον προγραμματισμό και στις τεχνολογίες της πληροφορίας.
Visual Basic, C/C++, Pascal, Ψευδοκώδικας: CCP
JAVA: CJP
Βάσεις Δεδομένων: CDBD
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: CISP
Moodle: CELM
Joomla: Infotest Certified Joomla Specialist
Δίκτυα
Πιστοποιηθείτε στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων Η/Υ.
MTA, HP ATA, CTNP, CWNP, CCITEE, CompTIA Strata IT Fundamentals.