Σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ

CCAD
Σχεδιάστε στις δύο διαστάσεις με το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της αγοράς!
CCAD Advanced
Δημιουργήστε στις τρεις διαστάσεις και με χρήση φωτορεαλισμού!
CARD

Το απαραίτητο εργαλείο για τον σύγχρονο αρχιτέκτονα!
Infotest Certified CAD Specialist Basic (2D)


Αρχιτεκτονικό - μηχανολογικό σχέδιο με τη χρήση Η/Υ.
Infotest Certified CAD Specialist Advanced (3D)


Σχεδιάστε τρισδιάστατα ψηφιακά πρωτότυπα (3D).
AutoCAD® Certified User


AutoCAD® Certified User.
Autodesk Inventor® Certified User


Autodesk Inventor® Certified User.