Τηλεπικοινωνιές και Δίκτυα Η/Υ

MTA

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων.
HP ATA

Πιστοποιημένος Χρήστης HP.
CTNP


Εξερευνήστε τον χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων Η/Υ.
CWNP


Υλοποιήστε και διαχειριστείτε ασύρματα δίκτυα WiFi.
CCITEE

Πιστοποίηση δεξιοτήτων σε θέματα Υλικού, Λογισμικού Λειτουργικών Συστημάτων, Δικτύων Υπολογιστών και Ασφάλειας με τη σφραγίδα της CISCO.
CompTIA Strata IT Fundamental


Ξεκινήστε τη σταδιοδρομία σας στο χώρο της τεχνολογίας των υπολογιστών.