Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές που θα λάβουν μέρος στα Προγράμματα ασχολούνται με την κατάρτιση τόσο σε θεωρητικά όσο και σε εξειδικευμένων γνώσεων θέματα.

Ανεξαρτήτως υποδομής και εμπειρίας τους, οι εκπαιδευτές που δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε παρόμοιο πρόγραμμα θα διαπιστώσουν ότι η παρακολούθησή του θα τους προσφέρει νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες με εφαρμογή σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο και αν ασχολούνται.

Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στις αρχές και στη φιλοσοφία του συνεχώς εξελισσόμενου και στην Ελλάδα τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Ανηλίκων και ΑΜΕΑ, κυρίως όμως θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου βελτίωσης των επαγγελματικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών γενικά και στην αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.


CAT for IT CAT CKE CAT for SMA & PS