ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι η ACTA;

  Η ACTA είναι ο πρώτος Τεχνοβλαστός που ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο όρος Τεχνοβλαστός δηλώνει τη δημιουργία μίας εταιρίας ιδιωτικού δικαίου, που βασίζεται στη γνώση και την έρευνα του Πανεπιστημίου. H ACTA πρωτοπορεί, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής, εξειδικευμένων αλλά και επαγγελματικών, για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.

 2. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την ACTA;

  Ώρες επικοινωνίας καθημερινά 9:00 με 21:00

  Στοιχεία επικοινωνίας με ACTA:

  Θεσσαλονίκη
  Εγνατίας 1 T.K 54630
  Τηλ.: 2310-510870
  Fax: 2310-510871
  email: info@acta.edu.gr

  Αθήνα
  Βασ. Σοφίας 55 T.K 11521
  Τηλ.: 210-7239770
  email: athens@acta.edu.gr


 3. Σε ποιους απευθύνονται οι πιστοποιήσεις της ACTA;

  ΣΕ ΟΛΟΥΣ

  Οι πιστοποιήσεις που προσφέρει η ACTA απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους και στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε όλους δηλαδή που κατανοούν ότι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης και των υψηλών απαιτήσεων, είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη.

 4. Ποιες είναι οι πιστοποιήσεις της ACTA;

  Οι πιστοποιήσεις τις ACTA χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες

  • Πληροφορικής
  • Οικονομίας & Διοίκησης
  • Τουρισμού & Εστίασης
  • Μόδα
  • Ομορφιά
  • Υγεία
  • Πολιτισμός & Αθλητισμός
  • Ασφάλεια
  • Υπηρεσίες Καθαριότητας
  • Διακόσμηση
  • Περιβάλλον
  • Πιστοποίηση Εκπαιδευτών

  Όλες τις πιστοποιήσεις της ACTA μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα Πιστοποιήσεις.

 5. Είναι αναγνωρισμένα τα πιστοποιητικά που χορηγεί η ACTA από το Ελληνικό Δημόσιο;

  Με την υπ' αριθμόν Γ/12017/18-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΚ αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο οι πιστοποιήσεις CCU (Certified Computer User) στη γνώση χρήσης Η/Υ που προσφέρει η ACTA.

 6. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη (syllabus) για κάθε πιστοποίηση;

  Στην ενότητα Πιστοποιήσεις, παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι πιστοποιήσεις της ACTA ανά κατηγορία. Δίπλα από κάθε πιστοποίηση υπάρχει ένας σύνδεσμος στον οποίο είναι διαθέσιμη η εξεταστέα ύλη (syllabus) για κάθε πιστοποίηση ξεχωριστά.

 7. Υπάρχουν διαθέσιμα demos των εξετάσεων της ACTA;

  Στην ενότητα Πιστοποιήσεις, παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι πιστοποιήσεις της ACTA ανά κατηγορία. Δίπλα από κάθε πιστοποίηση υπάρχει ένας σύνδεσμος στον οποίο είναι διαθέσιμο δείγμα εξετάσεων (demo) για κάθε πιστοποίηση ξεχωριστά.

 8. Πώς μπορώ να συμμετάσχω στις εξετάσεις;

  Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ACTA, αρκεί να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο ή να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, συμπληρώνοντας μία Αίτηση Υποψηφίου με τα στοιχεία του, την οποία υπογράφει και παραδίδει στον Υπεύθυνο Εξετάσεων ή την αποστέλλει στην έδρα της ΑCTA.

 9. Τι πρέπει να φέρω μαζί μου την ημέρα της εξέτασης;

  Την ημέρα της εξέτασης ο εξεταζόμενος προσέρχεται έγκαιρα στο Εξεταστικό Κέντρο φέροντας μαζί του:

  • Την Κάρτα Εγγραφής (για τα Πιστοποιητικά που απαιτείται).
  • Το Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας το οποίο έχει δηλώσει.
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου ή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα φαίνεται ότι είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τα Πιστοποιητικά που απαιτείται).


 10. Ποια είναι η εξεταστική διαδικασία;

  Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται στην ενότητα εξεταστική διαδικασία.

 11. Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις;

  Η εξέταση μιας θεματικής ενότητας θεωρείται επιτυχής όταν ο εξεταζόμενος έχει απαντήσει σωστά τουλάχιστον στο 70% των θεμάτων εξέτασης.

 12. Αν αποτύχω στις εξετάσεις, μπορώ να ξαναδώσω;

  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετοχών του υποψηφίου στις εξετάσεις.

 13. Πώς υποβάλλω ένσταση;

  Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 10 ημερών από τη διενέργεια της εξέτασης, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα της ACTA, αλλά και στην ιστοσελίδα της ACTA. Η ένσταση εξετάζεται από το συμβούλιο πιστοποίησης. Η απόφαση και η αιτιολόγηση σχετικά με την ένσταση κοινοποιείται γραπτά στον Εξεταζόμενο το αργότερο σε 15 ημέρες από την υποβολή της ένστασης.

 14. Πώς μπορώ να υποβάλλω τυχόν παράπονα που έχω;

  Συμπληρώνετε το έντυπο αναφορά παραπόνου και το αποστέλλετε στο fax 2310 510871.

 15. Ποιος είναι ο χρόνος έκδοσης του πιστοποιητικού;

  Όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι εξετάσεις στις επιθυμητές θεματικές ενότητες του αιτούμενου Πιστοποιητικού, εκδίδεται το Πιστοποιητικού το αργότερο μετά από 25 εργάσιμες ημέρες. Το Πιστοποιητικό έχει μοναδική αρίθμηση και τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας.

 16. Πώς μπορώ να ελέγξω την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μου;

  Επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο μεταβαίνετε στη σελίδα ελέγχου εγκυρότητας πιστοποιητικού. Εκεί εισάγοντας τον κωδικό του πιστοποιητικού που σας ενδιαφέρει, μπορείτε άμεσα να πληροφορηθείτε για την εγκυρότητά του.

 17. Πού μπορώ να απευθύνομαι για νέα σχετικά με προκηρύξεις;

  Νέα σχετικά με προκηρύξεις μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα www.zhteitai.gr.