Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων το ελληνικό σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων το ελληνικό σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist. Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ και το διαβιβαστικό από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ.

 
Χαρακτηριστικά & Προϋποθέσεις άσκησης ανοιχτού management από την ηγεσία επιχειρήσεων

Χαρακτηριστικά και Προϋποθέσεις άσκησης ανοιχτού management από την ηγεσία επιχειρήσεων. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο www.startup.gr. Διαβάστε το άρθρο εδώ.

 
Καινοτομικά εργαλεία ανασχεδιασμού τομέα γραμματείας διοίκησης και ρόλου γραμματέων διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Καινοτομικά εργαλεία ανασχεδιασμού τομέα γραμματείας διοίκησης και ρόλου γραμματέων διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο www.startup.gr. Διαβάστε το άρθρο εδώ.

 
Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ από τον ΕΟΠΠΕΠ, έως τις 30.06.2014

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:
  1. φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους,
  2. φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31.12.2011 και
  3. τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31.12.2008. (ΑΔΑ: ΒΛΓΨΟΡΗΛ-7Ξ4)
(Πηγή: http://www.eoppep.gr)

 
Αρχείο ειδήσεων: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 , 2008, 2007, 2006