ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Η ACTA A.E. έχει οργανώσει σώμα επιτηρητών το οποίο δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια. Στόχος του σώματος επιτηρητών είναι η αξιόπιστη διεξαγωγή εξετάσεων.

Στο σώμα επιτηρητών γίνονται δεκτές αιτήσεις από:

Όποιος επιθυμεί να γίνει επιτηρητής μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση επιτηρητή με τα στοιχεία του και να τη στείλει ταχυδρομικώς ή με FAX στα γραφεία της ACTA, μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και ένα αντίγραφο του πτυχίου του.