Αναζητήστε το πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο ACTA στην περιοχή σας.

Επιλέξτε ένα νομό από την παραπάνω λίστα ή ένα νομό από τους πρόσφατα αναζητημένους.


Ηράκλειο

Αθήνα

Αλεξανδρούπολη

Έδεσσα

Χανιά

ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1