Έλεγχος Πιστοποιητικού ΕΟΠΠΕΠ

  
  

Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ αποτελούν μόνο τα σχήματα πιστοποίησης Certified Computer User - CCU, Certification Proficiency in IT Skills - CPIT, Informatics Certified Basic User - ICBU και των διαθεματικών εξετάσεων Microsoft Office Specialist MOS και IC3 Digital Literacy Certification. Κατά την αναζήτηση, σε κανένα άλλο σχήμα πιστοποίησης δεν εμφανίζεται το λογότυπο του ΕΟΠΠΕΠ.

1Παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό πιστοποιητικού με την ακόλουθη μορφή:
GR - U 0000000 (CCU) κλπ αναλόγως την πιστοποίηση

2Παρακαλώ εισάγετε τα τρία(3) πρώτα γράμματα του πρώτου επιθέτου σας όπως είναι δηλωμένο στο πιστοποιητικό

ΕΟΠΠΕΠ ISO 17024 ISO 9001:2008Hellas CertINFOTESTCERTIPORT e-services  Valid XHTML 1.0
 Valid CCS 2.1